0
Váš košík

Eva Sendlerová - grafika

Eva Sendlerová (* 23. 12. 1939 Praha)

Malířka, grafička a restaurátorka. Studovala malbu a grafiku u profesorů V. Tittelbacha a A. Paderlíka na Akademii výtvarných umění v Praze (1961-1967). Absolvovala roční studijní pobyt v Normandii (1968-1969). Věnuje se grafice v technikách suché jehly a leptu, dále kresbě. Krajiny zachycuje rytmickým střídáním ploch a přírodní motivy přetváří působivou zkratkou. Příznačné je poetické lyrické ladění. Komorní projev směřuje ke krajině pojaté jako zátiší. Členka SČUG Hollar. Zastoupena ve sbírkách Středočeské galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a jinde. Samostatně vystavuje od 70. let, nejčastěji v Praze.

Zobrazen jediný výsledek