0
Váš košík

Jaroslav Hořánek - grafika

Jaroslav Hořánek (* 5. 12. 1925 Praha + 18. 1. 1995 Praha)

Grafik a ilustrátor. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. 1970 – 1984 byl profesorem SOŠV v Praze, vyučoval figurální kresbu a serigrafii. Věnoval se grafice, malbě, ilustraci. Byl členem Jednoty umělců výtvarných a SVU Mánes, předsedou SČUG Hollar. Mistrně zvládal techniku serigrafie, obohacoval její možnosti a zasloužil se o její docenění. Promítal do serigrafií svůj obdiv k vegetativním silám přírody.

Svými díly je Jaroslav Hořánek zastoupen v Národní Galerii v Praze, Obrazárně Pražského hradu, Museé de Chateau Malbork, Kunstmuseum Frederikshavn, Exlibris Center Sint-Niklaas a jinde. Zdroj: Slovník Chagall