0
Váš košík

Jiří Jaška - grafika

Jiří Jaška (8. 1. 1906, Vídeň – 29. 1. 1982, Uherské Hradiště)

Akademický sochař, malíř a grafik. Studoval na Státní odborné škole pro umělecké zpracování kovů, jako osmnáctiletý byl přijat na UMPRUM v Praze k prof. J. Mařatkovi a K. Štiplovi. Jako stipendista se pak dostal do Paříže, kde navštěvoval ateliér bratří Martellů a Ch. Despiauxe. 1932 se vrátil do Prahy.

Zajímal se intenzivně o divadlo a literaturu, stýkal se s příslušníky avantgardy kolem Devětsilu a Osvobozeného divadla. Tvořil dívčí torza, portréty, komorní plastiky s tanečními pohyby. Od 1935 vystavoval s Uměleckou besedou. 1936 získal čestnou cenu UB za nejlepší vystavené dílo. 1939 byl jmenován profesorem na Škole umění ve Zlíně, kde vedl oddělení figurálního modelování až do 1971.

Po roce 1943 se věnoval intenzivně grafice, která je známa spíše mimo hranice republiky. Až do konce života doplňoval např. rozsáhlý cyklus leptů k Dantově Božské komedii. Byl členem SVU Aleš, SVUM Hodonín, SČUG Hollar. Účastnil se výstavy Výtvarná úroda 1950 v Praze. Jeho díla jsou v GMPH, NG Praha, MG Brno, OGVU Zlín, Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti aj.

Nyní bohužel nemáme v nabídce.