0
Váš košík

Karel Oberthor - grafika

Karel Oberthor (15. 7. 1921, Praha – 30. 6. 1996, Praha)

Grafik a malíř. V letech 1938 – 1940 studoval na Ukrajinské akademii u profesorů J. Kulce a V. Pukla, dále na Akademii výtvarných umění v Praze u V. Silovského (1945 – 1950). Věnoval se malbě, volné a drobné grafice (zejména litografie a dřevoryty) a kresbě. Byl členem SČUG Hollar. Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a mnoha dalších.

Nyní bohužel nemáme v nabídce.