0
Váš košík

Karel Vysušil - grafika

Karel Vysušil (* 14. 11. 1926 Trmice)

Malíř a grafik. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením prof. Otakara Nejedlého a Karla Mináře. Již od roku 1952 je členem SČUG Hollar a Asociace volné grafiky. V 60. letech byl spoluzakladatelem uměleckých skupin G7, LG 5 a Máj.

Jeho nejoblíbenějšími grafickými technikami jsou suchá jehla, lept a barevná litografie. Jako jeden z prvních autorů české poválečné grafiky pracoval s barevnou litografii jako s transpozicí volné malby. V 70. letech potom obohatil tvůrčí výtvarné postupy o techniku „autokoláže“ tedy využití vlastních grafik pro tvorbu koláže. V 60. letech byly páteří jeho tvorby hlavně abstraktní suché jehly a lepty vycházející z tiskárny Mirra Pegrassiho na Pražském Smíchově.

Karel Vysušil uspořádal více než 60 samostatných výstav a zúčastnil se více než 250 kolektivních výstav v Rakousku, Německu, Japonsku, Švýcarsku, Francii, Holandsku, Slovinsku, Itálii, Polsku, USA a Česku. Získal řadu ocenění českých i mezinárodních, např. stříbrnou plaketu v Tokiu roku 1969. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, National Gallery Quebeck, Kunsthaus Hamburg, Folkwang Museum Essen, Kunsthaus Bielefeld, Bürgerhaus Steinbach, Bürgerhaus Dreieich aj.

Zobrazen jediný výsledek