0
Váš košík

Ladislav Rusek - grafika

Ladislav Rusek (* 28. 6. 1927 v Hrabství u Opavy)

Grafik a pedagog. Žák profesora J. Zrzavého, F. V. Mokrého, A. Berana a B. Markalouse na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od r. 1961 vedl výuku kresby a grafiky na katedře University Palackého v Olomouci. Jeho mnohostranných schopností a zájmů bylo využito nejen při výuce praktických výtvarných disciplin, především kresby, ornamentiky a grafiky. Osvědčil se také jako vnímavý a citlivý znalec umění, především moderního. Ruskovy schopnosti výtvarného kritika a teoretika jsou doloženy četnými články v odborném i populárním tisku.

V jeho tvorbě, vedle techniky suché jehly v prvních letech, zcela převládl linoryt, většinou v podání černobílém (černá barva bývá někdy nahrazena tmavou hnědočervenou nebo tmavou zelenou). V některých obdobích se častěji objevoval linoryt dvoubarevný, někdy i s použitím irisového tisku. Ruskovo ryté písmo, ať jednotlivé litery monogramu nebo virtuózně vypracované celé texty, zaslouží zvláštní pozornost. Jeho grafické listy obsahují sdělení zašifrovaná do alegorií a podobenství, zprostředkovaná specifickou škálou výtvarných symbolů. Ladislav Rusek je zastoupen ve sbírkách MG Brno, Muzea umění Olomouc, GU Hodonín, Muzea exlibris Sint Niklaas v Belgii aj..

Nyní bohužel nemáme v nabídce.