0
Váš košík

Michael Rittstein - grafika

Michael Rittstein (* 17.9.1949 Praha)

Významný malíř, kreslíř, grafik, pedagog, přední představitel figurální expresivní tvorby. Studoval u prof. A. Paderlíka na AVU v Praze (1968-1974). Navazuje na tradici moderní české grotesky a především na novou figuraci. Na jeho malbách a grafikách nalezneme sarkastické líčení mezilidských, zejména intimních vztahů, založené na výrazové nadsázce, tvarové deformaci a jasném koloritu. S rostoucí mírou výtvarné stylizace a obrazného vyjadřování se jeho příběhy proměňují v děsivé delirantní vize, v nichž fetišizované spotřební předměty nabývají forem hybridních příšer a útočných monster, ohrožujících samu lidskou existenci. Můžeme sledovat oživlé útvary nezpracované hmoty vzniklé záznamem explosivních fyzických akcí.

Vedle malby se Michael Rittstein věnuje grafice (grafické listy tvoří zejména technikou litografie), kresbě, ilustraci, prostorovým instalacím a objektům.

Dílo Michaella Rittsteina je zastoupeno v Centre Pompidou v Paříži, ve vídeňské výstavní síni Albertina, v Národní galerii v Praze, ve všech oblastních galeriích v ČR, v soukromých sbírkách v ČR, v Evropě a USA.

Zobrazen jediný výsledek