0
Váš košík

Milan Erazim - grafika

Milan Erazim (* 8. 3. 1946 Bratislava)

Grafik, kreslíř, ilustrátor. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Z. Sklenáře a J. Mikuly. Věnuje se volné grafice, ilustraci a kresbě. Z grafických technik si oblíbil hlavně barevnou litografii, dřevoryt, suchou jehlu a lept. Ve volné grafice je středem jeho zájmu člověk v moderním světě vědy a techniky. Je členem SČUG Hollar. Účastnil se řady výstav doma i v zahraničí.