0
Váš košík

Václav Hejna - malba, kresba

Václav Hejna (* 24. 9. 1914 Praha † 2. 8. 1985 Praha)

Studoval na Vysoké škole architektury v Praze u prof. O. Blažíčka a École des Beaux Arts v Paříži. Byl členem SVU Mánes, SČUG Hollar, Surindépendants Paříž, především však skupiny Sedm v říjnu. Hejnova malba byla soustředěna na postavu a její podobu danou moderní civilizací. Kromě figurální tvorby se věnoval krajinářství a zátiším. V tvorbě byl inspirován dílem H. Daumiera, zdůrazňoval hmotnost plastických struktur barvy, redukoval tvary. Ve čtyřicátých letech přešel od exprese k monochromním obrazům, v šedesátých letech k nefigurativní expresi a asamblážím. Od roku 1946 se pravidelně účastnil na Salonu Surindépendants v Paříži. Václav Hejna je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, GHMP a celé řadě dalších galerií.

Nyní bohužel nemáme v nabídce.