0
Váš košík

Lepty

Lept je umělecká grafická technika. Na kovovou destičku nanese umělec voskový kryt a pomocí ocelové jehly do něj kreslí. Poté destičku ponoří do kyseliny. Ta působí pouze na odkrytá místa a vyleptá tak do destičky nakreslený výjev. Po vyleptaní se kryt odstraní a destička se pokryje barvou. Obraz se otiskne na navlhčený papír v tiskařském lisu.